Share IT OÜ E-poe ostutingimused

Üldtingimused

1.1 Ostutingimused kehtivad Shareit OÜ E-poe  klientide (edaspidi Klient) ja Share IT OÜ (edaspidi Share IT OÜ ) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2 Share IT OÜ E-pood’i kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
1.3 Share IT OÜ jätab endale õiguse teha muudatusi ostutingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Share IT OÜ E-poe veebilehel.

Müügilepingu jõustumine

  1. Share IT OÜ E-pood müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.
    2.2 Share IT OÜ E-pood ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Share IT OÜ arvelduskontole.
    2.3 Share IT OÜ tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud ostutingimustega ja on nendega nõus.

Hinnad

3.1 Kõik Share IT OÜ E-pood veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja ei sisalda käibemaksu 20%.
3.2 Share IT OÜ E-pood jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
3.3 Share IT OÜ E-pood jätab endale õiguse tühistada süsteemi vigadest tulenevad ebakorrektsete hindadega tellimused.

Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

4.1 Tellimuse tasumisel saab Klient tasuda kas ülekandega pangakontole või kasutades Paypali kaardimakse tasumiseviisi. Makseid võetakse vastu eurodes.
4.2 Makset teostades peab klient ülekande selgitusse sisestama arve numbri. Kui arvel on toodud välja ka viitenumber tuleb seegi lisada Arve tasumisel. Juhul kui arve selgitus on vale ei vastuta Share IT OÜ E-Pood tellimuse mitte täitmise ega ka viivituse eest. Juhul kui olete märganud, et teie ülekande selgitus oli vale, võtke meiega koheselt ühendust: info@shareit.ee.

4.3 Klient tasub 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.
4.4 Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.
4.5 Share IT OÜ E-Pood vastutab klientide isikuandmete töötlemise eest, kauba eest tasumisel edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmeid volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

4.6 Share IT OÜ teenuste ja kaupade eest saab tasuda pangaülekandega.Kaardimakset saab kasutada e-poes läbi makselahenduse Paypal´i kaudu  valides valiku tasuda Paypaliga. Kui Paypal Kliendil puudub,saab tasuda kaardiga ilma Paypali kontot omamata.

Kohaletoimetamine

5.1 Laos olevad kaubad komplekteeritakse ning saadetakse välja hiljemalt järgmisel tööpäeval peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist).
5.2 Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Share IT OÜ E-pood’i koheselt enne kauba kohaletoomist.
5.3 Share IT OÜ E-pood on kohustatud klienti koheselt teavitama kui ilmneb asjaolusid, et Ostutingimuste punkte 5.1 ei ole võimalik korrektselt täita.
5.4 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel.  Share IT OÜ E-pood ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
5.5 Share IT OÜ E-Pood toimetab kaupasid kohale kasutades Omniva, Smartpost või DPD pakiautomaadi/kulleri teenust. Kohaletoimetamise aeg võib maksimaalselt olla kuni 1 nädal.

Tagastamisõigus

6.1 Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
6.2 Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.
6.3 Kauba tagastamisel tuleb esitada ostuarve.
6.4 Kauba tagastamiskulud kannab klient (max. 10€, VÕS §194 lg 4), välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
6.5 Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus e-posti aadressil info@shareit.ee  14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning tagastuse põhjust.
6.6 Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
6.7 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta e-poe Kasutamistingimuste punktides 6.1. – 6.3. toodud tingimustele, siis raha kliendile ei tagastata ning tagastatud toode jääb poe omaniku juurde hoiule.

Pretensioonide esitamise kord

7.1 Vastavalt Võlaõigusseadusele on tarbijal õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
7.2 Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Share IT OÜ E-pood’i probleemist e-posti aadressil info@shareit.ee  ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.
7.3 Share IT OÜ E-pood ei vastuta:
Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest.
Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel.
Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

Vastutus ja vääramatud jõud

8.1 Share IT OÜ E-pood vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Share IT OÜ E-poe ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2 Share IT OÜ E-pood ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Share IT OÜ E-pood ei saanud mõjutada ega ette näha.

Privaatsus poliitika

9.1 Share IT OÜ E-pood veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Share IT OÜ E-poele enda isikuandmete töötlemiseks.
9.2 Share IT OÜ E-pood kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja nõusolekul ka uudiskirjade saatmisel.
9.3 Share IT OÜ E-pood võib kasutada kliendi nõusolekul ka kliendi informatsiooni, et muuta veebilehe kasutamine mugavamaks ( näiteks küspsised/cookies ). Kui klient keeldub antud infotmatsiooni jagamisest ei vastuta Share IT OÜ E-pood veebilehe mittekorrektse toimimise eest. Lisaks võivad puududa ka siis teatud mugavusfunktsioonid muutes veebilehe kasutamise raskemaks.
9.3 Kliendi paremaks teenindamiseks võib Share IT OÜ E-pood avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Share IT OÜ E-poele teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport.

Muud tingimused

10.1 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Tarbijakaitseameti veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm on leitav vajutades järgmsel lingil: http://ec.europa.eu/consumers/odr/Share IT OÜ E-poel on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtuss