Teenusest lähemalt

Telemarketing

Hea kõne avab kliendi vajadused ja võimalused, samal ajal, kui halb kontakt sulgeb uksed. Oleme abiks uute klientide leidmisel, nende vajaduste selgitamisel ja huvi tekitamisel teie tegevuse vastu. Meil on pikaajaline kogemus oma partneritele uute kliendisuhete loomisel.

KLIENDI VAJADUSTE SELGITAMINE JA HUVI TEKITAMINE

Ärge raisake aega klientide otsimisele. Tegelege ainult klientidega kes vajavad ning on teie ettevõtte teenustest huvitatud. Teile jääb võimalus tegeleda olulisemate asjadega. Meie tööks jääbki Teie ettevõtte toodete ja teenuste vastu huivi tekitamine potensiaalsetel klientidel.

KOHTUMISTE KOKKULEPPIMINE

Efektiivseima ajakasutamise ja parimad tulemused müüjale tagab talle kohtumiste kokkuleppimine õigete potensiaalsete klientidega toodete ja teenuste tutvustamise eesmärgil.

call center, phone, service

MUUD SPETSIAALSED TEGEVUSED TELEFONITEEL

Kliendiandmete uuendamine, info edastamine, kutsumine üritustele või muud müüki/turundust abistavad tegevused telefoni abil

call center, phone, service

TOODETE JA TEENUSTE TUTVUSTUS TELEFONI TEEL

Tutvustame teie ettevõtte tooteid ja teenuseid telefoni teel ning aitame kliendile ostuotsuse tegemisega saadud informatsiooni põhjal.

Kuidas me töötame?

Töötame kliendiga käsikäes ühtse eesmärgi saavutamise nimel. Me kasutame telefoni usaldusliku kliendisuhte loomiseks olemasolevate  või potentsiaalsete klientidega. Läbi meie unikaalse PreSales konseptsiooni aitame selgitada teie klientide vajadused ning tekitada neis huvi teie toodete/teenuste vastu. Soovi korral lepime kokku ka kohtumised või sõlmime lepinguid telefoniteel. Protsess ei koosne ainult telefoniga helistamisest vaid edukate tulemuste eelduseks on kliendiga tihedas koostöös ettevalmistused ning koolitused, meie tehnilised tööriistad protsessi läbiviimiseks ja tulemuste jälgimiseks. Hoogu annavad juurde ja tulemusi tõstavad meie muud teenused nagu kliendiinfo, kliendibaas ja kliendihaldus

 

TEENUSE TELLIMISE ANKEET